Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Sak 91/02
<<sakliste
<<>> | vedtak

DELEGASJONSSAKER

Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås

Arkiv:      

Arkivsaknr: 2002006180

Objekt:     

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

RMK

091/02

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

OVERSIKT OVER VEDTATTE DELEGASJONSSAKER:  

BYGG-148/02  20.06.2002                        
ARNT OVE FLATAAS/ MERETE BØHN FLATAAS - FRADELING AV TOMTEPARSELL PÅ EIENDOMMEN GNR. 26 BNR. 1
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-183/02  01.08.2002                        
ARNE LERSTAD - GARASJE PÅ EIENDOMMEN FALSTADBERGET 13 - 158-037
Avslag/Godkjent:  G/A

BYGG-186/02  15.08.2002                        
TERJE K. FAGERSTAD - NYBYGG - GARASJE PÅ BLÅBÆRV. 27 - 314-294, LEVANGER
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-187/02  16.08.2002                        
MESTERBYGG INNHERRED AS - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE - NY ENEBOLIG MED UTLEIELEILIGHET
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-188/02  16.08.2002                        
FRANK JOHNSEN - SØKNAD OM OM ENDRING AV EKS. BOLIGHUS/ GARASJE PÅ EIENDOMMEN SKOGVEGEN 1 - GNR. 37 BNR. 112
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-189/02  19.08.2002                        
SVEIN ERIK LAUGEN - BOLIGHUS PÅ EIENDOMMEN HØGBERGET 50 - 314-354
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-190/02  21.08.2002                        
RUNAR NYBERG/GUNNHILD FOLDEN - NYBYGG / BOLIG PÅ EIEND. HØGBERGET 23 - 314-364, LEVANGER
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-191/02  21.08.2002                        
BORETTSLAGET SJØGATA 30 - RIVING AV EKSISTERENDE OG OPPFØRING AV NYTT SYKKELSKUR + BODER PÅ EIEND. SJØGATA 30 - 315-286
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-194/02  23.08.2002                        
NØVIK SKOLE,  TILBYGG ,PÅBYGG , FASADE PÅ EIENDOMMEN NØVIK SKOLE - 354-018
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-195/02  23.08.2002                        
VIDAR SANDØ/ AUD A SANDØ - SØKNAD REHABILITERING AV PIPE PÅ EIENDOMMEN
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-196/02  26.08.2002                        
HARALD DAHLE - FASADEENDRING BOLIGBYGG PÅ EIEND. GUSTAV SJÅSTADV. 13 - 032-022, SKOGN
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-197/02  28.08.2002                        
EILIF DUE - DELINGSSØKNAD FOR EIENDOMMEN LEVANGER GÅRD - GNR 315 BNR 1 FNR 4, LEVANGER
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-198/02  28.08.2002                        
SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOMMEN GNR 246 BNR 1, SANDVIK LEVANGER

BYGG-199/02  04.09.2002                        
TORE HAABETH - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM HOPLA GNR. 227-001
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-200/02  04.09.2002                        
JOSTEIN MOKSNES, SØKER OM FRADELING AV EIEND. KJØLÅSEN GNR. 310-010 I LEVANGER KOMMUNE.
Avslag/Godkjent:  A

BYGG-202/02  05.09.2002                        
TORE STAVRUM - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE  PÅ EIENDOMMEN GNR. 340 BNR. 1 - YTTERØY
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-205/02  05.09.2002                        
STABELVOLLEN AS - NYBYGG / GARASJER PÅ EIEND. STABELVOLLEN GNR. 315 BNR. 1 FESTE NR. 3 OG 4, LEVANGER
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-206/02  06.09.2002                        
BJØRG INGER OG TOR INGE SKJELSTAD - TILBYGG / BOLIG PÅ EIEND. GRANDE GNR. 264 BNR. 5, MULE
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-208/02  11.09.2002                        
TROND LEIN - TILBYGG / UTVIDELSE AV VERANDA PÅ EIEND. SVEA, GNR. 226 BNR. 42
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-209/02  13.09.2002                        
TROND J. NORDAL - TILBYGG TIL BOLIG PÅ EIENDOMMEN ÅSBU - 264-027, MULE
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-210/02  16.09.2002                        
OLAF SUNDALS DØDSBO - DELING AV EIENDOMMEN TINBUEN - GNR 232 BNR 6, ÅSENFJORD
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-211/02  16.09.2002                        
ARNE FURUNES - PÅBYGG PÅ HYTTE PÅ EIENDOMMEN SAGTUN - GNR. 232 BNR. 39 OG 63, ÅSENFJORD
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-212/02  16.09.2002                        
ANNA REITAN LUTDAL - SØKNAD  DELING AV EIENDOMMEN TRONSLIA - 260-004
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-213/02  17.09.2002                        
JAN INGE ØSTERÅS - NYBYGG / HYTTE OG UTHUS PÅ 316-1F295, FROL BYGDEALMENNING
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-214/02  19.09.2002                        
ODD- JOAR RØTHE - TILBYGG TIL HYTTE PÅ TOMT NR. 126 PÅ EIEND. FROL BYGDEALMENNING - 316-001
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-215/02  23.09.2002                        
ANDERS ASPREM - TILBYGG TIL BOLIGHUS PÅ EIENDOMMEN RINGVEGEN 31 -
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-217/02  24.09.2002                        
BJØRN ASLE HYNNE - UTSLIPPSSØKNAD PÅ EIENDOMMEN GNR. 267 BNR. 28,  BØRØYA
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-218/02  24.09.2002                        
PER ARNE FORBERG - DELING AV EIENDOMMEN STANGERHOLT - 328-001, YTTERØY
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-221/02  24.09.2002                        
EIVIND FROST NORDHAGEN - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE  FRITIDSBOLIGER
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-222/02  26.09.2002                        
KNUT KULSTAD, SØKNAD OM TILLATELS TIL TILTAK PÅ EIEND. BERGLIVEIEN 1 GNR- 001-071 I LEVANGER
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-359/01  11.10.2001                        
246-001 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - SANDVIK LEVANGER
Avslag/Godkjent:  G

MELD-120/02  22.08.2002                        
ÅSMUND AUGDAL -  VEDLAGER PÅ EIENDOMMEN AUGDAL SØNDRE - 150-001
Avslag/Godkjent:  G

MELD-123/02  22.08.2002                        
CATO SUNDAL - MELDING OM TILTAK - OPPFØRING AV UTHUS PÅ EIENDOMMEN BRINGEBÆRVEGEN 1 E - GNR 314 BNR 229, LEVANGER
Avslag/Godkjent:  G

MELD-124/02  23.08.2002                        
KROGSTAD VVS - OPPFØRING AV LAGERTELT PÅ EIENDOMMEN HALSANVEGEN 2 C - 315-301
Avslag/Godkjent:  G

MELD-125/02  29.08.2002                        
JOHAN ARNT NESGÅRD - NYBYGG / GARASJE PÅ EIEND. HYLLBÆRV. 3 GNR. 314 BNR. 260, LEVANGER
Avslag/Godkjent:  G

MELD-129/02  03.09.2002                        
ØYSTEIN FOSTERVOLD - UTHUS PÅ EIENDOMMEN HOKSTAD  - 325-015
Avslag/Godkjent:  G

MELD-130/02  04.09.2002                        
BJØRG WALSTAD - NBYGG /UTHUS/ANNEKS PÅ EIEND. HUSBYAUNET III GNR. 187 BNR. 18, ÅSEN
Avslag/Godkjent:  G

MELD-133/02  05.09.2002                        
OLE ERIKSTAD - TILBYGG/HYTTE PÅ EIEND. GNR. 372 BNR. 1 FESTE NR. 81, REINSJØ STATSALMENNING
Avslag/Godkjent:  G

MELD-134/02  05.09.2002                        
KJELL ASPMODAL - TILBYGG / BOLIG PÅ EIEND. GNR. 227 BNR. 1 FESTE NR. 3, ÅSENFJORD
Avslag/Godkjent:  G

MELD-136/02  10.09.2002                        
KATHRINE ENGEN / TORE ANDERSEN - NYBYGG / GARASJE M/ BOD PÅ EIEND. KJØNSTAD GNR. 7 BNR. 6, LEVANGER
Avslag/Godkjent:  G

MELD-137/02  11.09.2002                        
HELGE SKJÆRPE - TILBYGG / HYTTE PÅ EIEND. GNR. 316 BNR. 1 FESTE NR. 13, FROL BYGDEALMENNING
Avslag/Godkjent:  G

MELD-138/02  11.09.2002                        
ARNE ELIASSEN - UTHUS PÅ FESTE NR. 192 JAMTKNEPPET FROL BYGDEALMENNING - 316-001
Avslag/Godkjent:  G

MELD-141/02  11.09.2002                        
JOSTEIN BJØRGUM - TILBYGG TIL BOLIGHUS PÅ EIENDOMMEN GIMLEVEGEN 4 - 275-010
Avslag/Godkjent:  G

MELD-142/02  11.09.2002                        
CHARLES LILLEVIK - MELDING OM TILTAK - TAKOVERBYGG MOT MUR (CARPORT) GNR 3 BNR 73, LEVANGER
Avslag/Godkjent:  G

MELD-143/02  11.09.2002                        
JO-STEINAR LØVÅS OG INGER HAUG - TILBYGG OG RESTAURERING AV HYTTE PÅ TOMT 266 SKOGN BYGDEALMENNING - 099-001
Avslag/Godkjent:  G

MELD-144/02  13.09.2002                        
KJELL IVAR RØE - TILBYGG / HYTTE PÅ EIEND. GNR. 372 BNR. 1 FNR. 134, REINSJØ STATSALMENNING
Avslag/Godkjent:  G

MELD-145/02  16.09.2002                        
BORGER NÆSSAN - NYBYGG / NAUST  PÅ EIEND. GNR. 3 BNR. 2 V/ TOMTVATNET, SKOGN BYGDEALMENNING
Avslag/Godkjent:  G

MELD-146/02  18.09.2002                        
KJELLAUG K. ARVOLA - MELDING OM TILTAK PÅ EIENDOMMEN RØSTADLIA ØVRE GNR. 271 BNR 6, LEVANGER.
Avslag/Godkjent:  G

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^