Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.02.03 - Sak 16/03
<<sakliste
<<>> | vedtak

REGULERINGSPLAN LANGØYA, ÅSENFJORD

Saksansvarlig: Karl Eidsvik

Arkiv:  L12

Arkivsaknr: 2002000098

Objekt:  4.1.3

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

12.02.03

KEI

016/03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til endring av reguleringsplan for Langøya vedtas.

Endringen anses som mindre vesentlig reguleringsendring, jfr. PBL 28- 1.

Vedlegg:

01. Plankart, farger, nedfotografert.

02. Plankart gjeldende plan, farger, nedfotografert.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

03. Gjeldende reguleringsplan Langøya.

04. Brev 17.12.2002 fra RG Prosjekt.

Saksopplysninger:

Reguleringsplan for Langøya ble vedtatt av kommunestyret 04.09.2002.

I brev fra RG Prosjekt (vl 4) heter det:

” På vegne av Arvid Langø oversendes herved justert reguleringsplan for Deres videre behandling. Det er ønskelig at tomt nr. 32 fradeles som egen tomt. I den forbindelse er størrelsen på område H 8 økt. Plasseringen av hytta er den samme som i den godkjente reguleringsplanen.”

Vurdering:

I og med at hytten på tomt nr. 32 blir liggende på samme sted som i gjeldende plan, kan en ikke se at endringsforslaget får konsekvenser for omkringliggende planlagte hytter.

Planforslaget anses som mindre vesentlig reguleringsendring, jfr. PBL 28- 1

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^