Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 08.12.04 - Sak 100/04
<<sakliste
<<>> | vedtak

DELEGASJONSSAKER

Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås

Arkiv:   K1-

Arkivsaknr: 2004007233

Objekt:     

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

08.12.04

RMK

100/04

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

OVERSIKT OVER VEDTATTE DELEGASJONSSAKER:

BYGG-084/04  21.04.2004                  
EIENDOMSSELSKAPET SKOGN MEIERI AS - OPPFØRING AV 8 LEILIGHETER PÅ EIENDOMMEN ÅSVEGEN 11 - 032-006
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-281/04  10.11.2004                  
LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - GNR. 314-236 1-TRINNSSØKNAD FOR 7 STK. UTLEIEHYTTER
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-282/04  10.11.2004                  
STAUPSLIA TERRASSE - BOLIGANLEGG MED GARASJEKJELLER PÅ EIENDOMMEN STAUPSLIA 15 - 001-014
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-283/04  10.11.2004                  
 RIVING AV GAMLE BREIDABLIKK ALDERSHEIM
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-284/04  11.11.2004                  
LEVANGER KOMMUNE - RULLESTOLHEIS PÅ EIENDOMMEN NESSET UNGDOMSSKOLE - 002-204
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-286/04  11.11.2004                  
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK , TILBYGG TIL VÅNINGSHUS I LANDBRUKET GNR. 300-010
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-288/04  12.11.2004                  
TORE STAVRUM - INNLØSING AV FESTEGRUNN PÅ EIENDOMMEN NEDRE BJØRVIK - GNR. 340 BNR. 001 FNR. 1, YTTERØY
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-289/04  15.11.2004                  
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK- NYTT FRITTLIGGENDE BYGG PÅ EIENDOMMEN VIIGS MINDE TOMT 1- GNR. 275 AV 871
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-290/04  15.11.2004                  
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK- NYTT FRITTLIGGENDE BYGG PÅ EIENDOMMEN VIIGS MINDE TOMT 2- GNR. 275 AV 871
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-291/04  15.11.2004                  
BLOCK WATNE AS - ENEBOLIG PÅ EIENDOMMEN VIIGS MINDE TOMT 3- GNR. 275 BNR. 871
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-292/04  15.11.2004                  
TKS HEIS KVERNELAND AS - ANSVARSRETT FOR INSTALLASJON AV HEIS I LEILIGHETER PÅ EIENDOMMEN ÅSVEGEN 11- 032-006
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-293/04  16.11.2004                  
BENTE H. OG PAUL MARTIN BRUVOLL - SØKNAD OM BYGGING AV HYTTE - IGANGSETTING AV GRUNNARBEID PÅ EIEND. FRAMNES GNR. 232-003, 4 FESTE NR. 25 I LEVANGER
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-295/04  16.11.2004                  
KARL LAUGSAND, SØKER OM TILLATELSE TIL BRUKSENDRING  - GÅRDSKJØKKEN PÅ EIEND. ØVRE ERSTAD GNR. 365-001 I LEVANGER
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-298/04  18.11.2004                  
ANNBJØRG INGEBRIGTSEN - SØKNAD OM BYGGING AV NY VEG - GNR. 232 BNR. 3-4
Avslag/Godkjent:  G
BYGG-299/04  18.11.2004                  
PER OLAV BØRRESEN - BOLIGHUS PÅ EIENDOMMEN BAMBERGVEIEN 5 B - 002-248
Avslag/Godkjent:  G

BYGG-304/04  29.11.2004                  
BLOCK WATNE - 4-MANNSBOLIG OG TILHØRENDE CARPORT PÅ EIENDOMMEN VIIGS MINDE, GAMLE KONGEVEG 84 - 275-019,035 - TOMT 8,9,10 OG 11
Avslag/Godkjent:  G

MELD-230/04  10.11.2004                 
HARRY SKAUFEL - TILBYGG TIL BOLIG PÅ EIENDOMMEN SKOGVEGEN 22 - GNR. 034 BNR. 115, SKOGN
Avslag/Godkjent:  G

MELD-231/04  16.11.2004                 
INGEBRIKT FJERDINGEN - NYBYGG UTHUS PÅ EIEND. VIKAN - 6-5F2, LEVANGER
Avslag/Godkjent:  G

MELD-232/04  16.11.2004                 
MELDING OM TILTAK - BYGGING AV VERANDA PÅ EIENDOMMEN NORDSIVN. 22 B - 001-357
Avslag/Godkjent:  G

MELD-233/04  17.11.2004                 
ROALD YSTMARK, SØKER OM VERANDA PÅ EIEND. LEIRABEKKVN 7. GNR. 273-028 I LEVANGER.
Avslag/Godkjent:  G

MELD-234/04  17.11.2003                 
GRETE M OG JAN SØRENSEN, SØKER OM TILBYGG PÅ HYTTE I FROL BYGDEALMENNING GNR. 316-001 f117
Avslag/Godkjent:  G

MELD-235/04  18.11.2004                 
ROAR NESJØ, SØKER OM TILBYGG PÅ EIENDOMMEN VOLLMARKA 14 GNR. 223-038 I LEVANGER KOMMUNE.
Avslag/Godkjent:  G

MELD-236/04  18.11.2004                 
AMPARO ROMAN DE OLSEN - OVERBYGG TRAPP PÅ EIENDOMMEN DR. HJORTS GATE 6 - 315-092
Avslag/Godkjent:  G

MELD-237/04  19.11.2004                 
INGE BJERKAN/ TORE MATBERG - SØKNAD OM BYGGETILLETELSE FOR FELLES GARASJE - JULSBORGLIA 12 A OG B - GNR. 17 BNR. 30 SEKSJONSNR, 1 OG 2
Avslag/Godkjent:  G

MELD-238/04  19.11.2003                 
SVEIN J. SANDNES - TILBYGG TIL HYTTE PÅ EIENDOMMEN SKOGN BYGDEALMENNING - 099-001 HYTTE NR. 66
Avslag/Godkjent:  G

MELD-239/04  19.11.2004                 
RAGNHILD FAKSDAL - MELDING OM TILTAK - INNKLEDNING AV INNGANGSPARTIET PÅ KANALPLASSEN,RINNAN GNR. 253, BNR. 19
Avslag/Godkjent:  G

MELD-240/04  24.11.2004                 
TOVE OG ARNE SANDVIK, SØKER OM BYGGING AV GARASJE PÅ EIENDOMMEN SKOGHEIMVEIEN 7 GNR. 276-050 I LEVANGER.
Avslag/Godkjent:  G

MELD-241/04  29.11.2004                 
HUSKIC ALIJA, MELDING OM TILTAK - GARASJE HYLLBÆRVEGEN 21 GNR 314 - BNR 290
Avslag/Godkjent:  G
<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^