Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.09.07 - Sak 86/07
<<sakliste
<<>> | vedtak

PS 86/07 REFERATSAKER

Delegerte saker: (søk med Ctrl + F)

RS 394/07

1719/232/62 - Olve Rydning - melding om tilbygg til hytte

RS 395/07

1719/340/1 - Tore Stavrum - Fradeling av tilleggsareal fra eiendommen Bjørvik nedre - Innvilget

RS 396/07

1717/363/4 - Astrid Stubbe og Ragnhild Brun - avslag på søknad om fradeling av tomt til fritidsformål

RS 397/07

1719/126/37 - Torbjørn Moås - Tilbygg til bolighus - Solbakkevegen 6

RS 398/07

1719/232/68 - Børge Brattebø - Tilbygg hytte - Granhaugen

RS 399/07

1719/275/296 - Anne Hagen Fevang og Roger Norheim pedersen - melding om tiltak for oppføring av garasje

RS 400/07

1719/34/139 - Einar Kaspersen - Tilbygg garasje - Skogvegen 24

RS 401/07

1719/314/31 - Jonas N. Utvik - Nytt oberbygg inngang sokkel - Branesvegen 14

RS 402/07

1719/342/3 - Ola Norum - Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig - Ytterøy - Avslag

RS 403/07

1719/314/213 - Per Åge Berg - Takoverbygg på del av terrasse - Tyttebærvegen 11

RS 404/07

1719/89/16 - Malene Lie Skei - Bakstehus - Bergtun - innvilget

RS 405/07

1719/314/234 - Moan Varesenter AS - Utvidelse av forretningsbygg - Moafjæra

RS 406/07

1719/13/91 - Endring av rammetillatelse for garasje - Kleivstuvegen 19 - innvilget

RS 407/07

1719/315/1/66 - Endring av vindu og tilbygg veranda

RS 408/07

1719/232/3 - Annbjørg og Rolf Ingebrigtsen - Garasje - Framnes

RS 409/07

1719/275/239 - Einar Stavrum - Ombygging av garasje - Ringvegen 18

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^