Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.09.07 - Sak 105/07
<<sakliste
<<>> | vedtak

PS 105/07 REFERATSAKER

Delegerte saker: (søk med Ctrl + F)

RS 463/07

1719/207/89 - Frode Fanum S/K - Oppføring av 3-mannsbolig i rekke - Sveet 2

RS 464/07

1719/34/236 - Tore Mosling - Tilbygg bolig/oppføring av ark - Ellen Salbergs veg 2

RS 465/07

1719/232/68 - Børge Brattebø - Oppføring av anneks 15 m² - Sagtun

RS 466/07

1719/275/623 - Igangsettingstillatelse for tilbygg og ombygging av bolighus - Kvilstadvegen 23 - innvilget

RS 467/07

1719/198/1 - Tor Egil Nilsen - Hytte - Tomt nr. 191 Åsen bygdealmenning - Innvilget

RS 468/07

1719/315/258 - Kirkegata 61 A/S - Rammetillatelse for påbygg til bolig

RS 469/07

1719/224/1 - Bjørn Broholm - Søknad om deling av grunneiendom - Innløsning av tidligere festet tomt 1719/244/20 - Innvilget

RS 470/07

1719/275/112 - Olav Gilberg - Tilbygg ca 20m2BRA til eksisterende bolig - P. W. Nilsens veg 6 - Tillatelse til tiltak

RS 471/07

1719/99/1/220 - Lars Waade - Hytte på tomt nr. 268 - Skogn Bygdealmenning

RS 472/07

1719/273/31 - Freddy Roger Moen - Bygging av carport - Gamle KOngeveg 71

RS 473/07

1719/315/110 - Oddvar Hallem - Utvidelse av veranda - Kirkegata 51 - Melding om arbeid

RS 474/07

1719/123/1 - Kathrine Keiserås Haugen - Bruksendring fra bolig til barnehage - Mølnå - innvilget

RS 475/07

1719/17/34 - Linda Pedersen og Steinar Iversen - Enebolig - Julsborglia 2 C - endringsmelding

RS 476/07

1719/314/33 - Gunnar Løvås - Tilbygg bolig - Branesvegen 18

RS 477/07

1719/314/33 - Gunnar Løvås - Tilbygg bolig - Branesvegen 18

RS 478/07

1719/159/16 - Audun Brenne - Carport - Granheim - innvilget

RS 479/07

1719/341/2 - Ole Aksel Forberg - Fradeling av tun på eiendommen Sørli - Innvilget

RS 480/07

1719/17/32 - Eva-Gunn Eide - Riving av eksisterende utbygg/oppføring av nytt tilbygg - Eide vestre II

RS 481/07

1719/315/1/58 - Rannveig Kvello Eriksen - Påbygg/tilbygg bolig - Bergstien 2 - innvilget

RS 482/07

Reguleringsplan for Tomtvatnet hyttefelt - ikke stadfestet i departementet

RS 483/07

1719/275/190 - Kristian Johansen - melding om tiltak for tilbygg til bolig

RS 484/07

1719/316/1 - Frol Idrettslag - Tidtakerbu ved skianlegget i Storlidalen - Frol bygdealmenning - innvilget

RS 485/07

1719/275/434 - Terje Venseth - Garasje - Sørvegen 13

RS 486/07

1719/275/892 - Midt-Norge Eiendom AS - Nytt ventilasjonsanlegg - Okkenhaugvegen 5 A

RS 487/07

1719/303/60 - Lars Erik Moe - Garasje - Valhaug

RS 488/07

1719/70/2 - Kent Ronny Tangen - Utslippstillatelse og våningshus - Undlynan

RS 489/07

1719/1/19 - Synnøve Trapnes - Deling av eiendommen Møllerenget - Tilleggsareal - Innvilget

RS 490/07

1719/314/12 - Moan Bilsenter AS - Endring av tillatelse/fasadeendring dagligvareforretning/kontor - Moan - innvilget

RS 491/07

1719/349/5 - Henrik Sandstad - Tillatelse til fradeling av eksisterende tun til boligformål

RS 492/07

1719/147/1 - Hilde Gunn og Bjørn-Thore Bøhn - Deling av eiendommen Markhusan - Tomt for eksisterende hytte - Innvilget

RS 493/07

1719/280/7 - Trude Granås og Jens Mømb - Tilbygg bolig - Hegle - innvilget

RS 494/07

1719/32/100 - Ove Engelsjord - Utbygging av stue - Blilivegen 20

RS 495/07

1719/223/45 - Rune Aardal - Oppføring av to-mannsbolig - Vollamarka 13

RS 496/07

1719/207/21 - Mariam og Per Birger Mossing - Fradeling av tilleggsareal fra eiendommen Fossingtrøa 3 - Innvilget

RS 497/07

1719/285/3 - Torgeir Hynne - Tillatelse til tiltak for oppføring av kårbolig

RS 498/07

1719/18/3 - Ola Gilberg - Grensejustering  - Norum/Gilstadlila Levanger - Innvilget

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^