Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité - Alle saker 2003 
<< møtekalender
<<2002 |
2004>>               Søk i sakstittel med Ctrl + F

   Kommunestyre
Formannskap

Driftskomité
   Gamle komitéer
2003 | 2002 - 2004 - 2005

001/03

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

002/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

20.11.02

003/03

REGULERINGSPLAN FOR ALVESTAD, 275/ 30

saksutredning

004/03

REGULERINGSPLAN AUSTHEIM/ NOSSUMHYLLAN

saksutredning

005/03

REGULERINGSPLAN BAKKEN GNR. 275 BNR. 4 OG 516

saksutredning

006/03

REGULERINGSENDRING FOR DEL AV SAGTUN, ÅSENFJORD. KLAGER PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 16.10.2002

saksutredning

007/03

REGULERINGSENDRING SUNDET - EIDSBOTN - MOAN, MOAN NORD

saksutredning

008/03

MESTERBYGG INNHERRED AS - REGULERING AV EIENDOMMEN RØE TERASSE, ØSTBY - 275-170

saksutredning

009/03

LINDA BJØRSMO-BJØRN ARILD BØRSTAD - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM I HENHOLD TIL KONSESJONSLOVEN

saksutredning

010/03

HÅGEN OG RAGNHILD LYNUM - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

saksutredning

011/03

OLA LIND, SØKER OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN GJEMBLE NORDRE/ØSTRE GNR 003-002 I LEVANGER

saksutredning

*** Interpellasjon fra Guri Skjesol, SP: Kloakkledning, valg av trase Vang - Åsen sentrum

vedtak

012/03

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

013/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

22.01.03

014/03

SYKEHUSET LEVANGER. ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN, OMRÅDE 44 O.

saksutredning

015/03

REGULERINGSPLAN FOR SJØMYRA - 349/1

saksutredning

016/03

REGULERINGSPLAN LANGØYA, ÅSENFJORD.

saksutredning

017/03

REGULERINGSPLAN TINBUEN - ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER

saksutredning

018/03

FRANK EIDE - UTSATT SAK - DELINGSSØKNAD FOR EIENDOMMEN EIDSVOLL GNR. 17 BNR. 7, LEVANGER

saksutredning

019/03

TRUDE HYNNE - DELINGSSØKNAD FOR PARSELL AV EIENDOMMEN GNR. 32 BNR. 1, SANDBERG NORDRE, SKOGN

saksutredning

020/03

JAN S. SANDSØR - DELINGSSØKNAD FOR EIENDOMMEN SANDSØRA - GNR 346 BNR 1, YTTERØY

saksutredning

021/03

RAGNAR SØRAKER - DELING AV EIEND. SØRAKER, GNR. 130 BNR. 6, SKOGN

saksutredning

022/03

LEVANGER SENTRUM, BYKJERNE - AVLASTNINGSOMRÅDE, REVISJON

saksutredning

023/03

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

024/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

12.02.03

025/03

BERG EIENDOM AS - REGULERINGSENDRING AV EIENDOMMEN KIRKEGATA 50

saksutredning

026/03

REGULERINGSPLAN FOR OSNEBBEN HYTTEOMRÅDE, YTTERØY

saksutredning

027/03

RUTH BRATLI - DELING AV EIENDOMMEN BRATLI  - 265-022

saksutredning

028/03

REGULERINGSPLAN MEVIKA, ÅSENFJORD, GNR. 244, BNR. 25

saksutredning

029/03

ROALD STENE - REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN ROALDMARKA 14 - 262-073

saksutredning

030/03

REGULERINGSPLAN EPLEHAGEN ØST, STAUP

saksutredning

031/03

REGULERINGSPLAN, FV. 128, FORTAU LANGS OKKENHAUGVEGEN

saksutredning

032/03

REGULERINGSPLAN MOMARKA II, REGULERINGSENDRING

saksutredning

033/03

ANITA PETTERSEN , SØKER OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN AASAN GNR. 187-004 I LEVANGER

saksutredning

034/03

STÅLE SVENDGÅRD, SØKNAD OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN NYGÅRDEN GNR. 100-009 I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning

035/03

KARL HÅVARD BRENNE - DELING AV EIENDOMMEN HEGGSTAD - 039-002

saksutredning

036/03

SØKNAD FRA HELITRANS AS OM LANDINGSTILLATELSE FOR HELIKOPTER I UTMARK

saksutredning

037/03

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

038/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

19.03.03

039/03

BJØRN OLAV VEIMO- SØKNAD OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN SKJELSTADAUNET NEDRE GNR. 175, BNR. 19 I LEVANGER

saksutredning

040/03

LARS GUNNAR ALMLI, SØKNAD OM KONSESJON FOR EIENDOMMEN SØRAKER GNR. 130, BNR. 6 I LEVANGER

saksutredning

041/03

MARIT OG HALVARD NESS SØKER OM KONSESJON PÅ MOBEKKMO GNR.294 BNR.9

saksutredning

042/03

SØKNAD OM BRUK AV ELEKTRISK BÅTMOTOR PÅ GRØNNNINGEN

saksutredning

043/03

GRETE WOLD JOHANSEN/ INGOLF JOHANSEN - SØKNAD OM BRUK AV HELIKOPTER I HESTÅSDALEN UKE 24 ELLER UKE 25

saksutredning

044/03

GRETE WOLD JOHANSEN/ INGOLF JOHANSEN - SØKNAD OM BRUK AV MINIGRAVER I HESTÅSDALEN

saksutredning

045/03

TRYGVE OG KIRSTEN SANDBERG - DELING AV EIENDOMMEN VANGEN - 039-007

saksutredning

046/03

ANNE GRETE SALTVIK, SØKER OM FRADELING AV EIENDOMMEN BERG GNR. 342-001 I LEVANGER

saksutredning

047/03

TOR TILLER - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV SØNNINGSKOGEN - 163-006, TRONGDALEN - 165-002 OG LAUPEN - 166-003

saksutredning

048/03

RUNE FORBORD - UTLEGG AV FLYTEBRYGGE OG LANDGANG PÅ EIENDOMMEN HOØYA - GNR 252 BNR 1 FESTENR. 9, ÅSENFJORD

saksutredning

049/03

KNUT HEPSØE - NYBYGG / FLYTEBRYGGE PÅ EIEND. GNR. 252 BNR. 1 FESTE NR. 30, HOØYA, ÅSENFJORD

saksutredning

050/03

KOMMUNEDELPLAN SUNDET - HAVNA

saksutredning

051/03

REGULERINGSENDRING SUNDET - EIDSBOTN - MOAN, MOAN NORD

saksutredning

052/03

ØVRE SKOGN VASSLAG - NØDVANNFORSYNING

saksutredning

053/03

REGULERINGSPLAN FOR HOPLA HYTTEFELT I ÅSENFJORD

saksutredning

054/03

RESTAURERINGSFONDET 2002

saksutredning

055/03

OLAV FALSTAD. MELDING OM TILTAK PÅ EIENDOMMEN HAUGAN ØSTRE GNR. 159-001 I LEVANGER

saksutredning

056/03

REGULERINGSPLAN STEINBRUDD MOSSING NEDRE I LEVANGER KOMMUNE.

saksutredning

057/03

REGULERINGSPLAN GRAMYRA ØST

saksutredning

058/03

MOTORCROSSBANE STRØMSGRUVA

saksutredning

059/03

OLA LIND, SØKER OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN GJEMBLE NORDRE/ØSTRE GNR 003-002 I LEVANGER

saksutredning

060/03

SYKEHUSET LEVANGER. ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN, OMRÅDE 44 O

saksutredning

061/03

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

062/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

30.04.03

063/03

REGULERINGSPLAN STØRESLIA

saksutredning

064/03

REGULERINGSPLAN LEVANGER KOMMUNE FV 128 FORTAU VED HEGLE SKOLE.

saksutredning

065/03

REGULERINGSPLAN FOR NOSSUM TRAVBANE

saksutredning

066/03

HØGBERGET 15 - GRENSEJUSTERING/GRENSETILPASNING FOR BOLIGTOMT HØGBERGET 15 - 314-360

saksutredning

067/03

REGULERINGSPLAN EPLEHAGEN ØST, STAUP

saksutredning

068/03

SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR FÅRA

saksutredning

069/03

JON OLAV HJELDE- SØKNAD OM FASADE OG BRUKSENDRING PÅ KIRKEGT. 40 GNR. 315-244 I LEVANGER - MIDLERTIDIG BYGGE- OG DELEFORBUD

saksutredning

070/03

IVAR BRÆNNE - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN SKOGEN - 184-001 I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning

071/03

CHRISTIAN NESGÅRD, SØKER OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN BRUSVEET GNR. 038-004 I LEVANGER.

saksutredning

072/03

ELI OG ÅSMUND AUGDAL SØKER OM DELING AV EIENDOMMEN AUGDAL S GNR. 150-001 I LEVANGER.

saksutredning

073/03

ELSE OG OLAV HAUGOM - DELING AV EIENDOMMEN INDERØEN, GNR. 210 BNR. 1, ÅSEN

saksutredning

074/03

STEINAR RØKKE - DELING AV EIENDOMMEN ÅVIKAUNET - GNR 247 BNR 3, ÅSEN - KLAGE PÅ AVSLAG

saksutredning

075/03

DISPONERING AV AVFALL FRA BYGGING, REHABILITERING OG RIVING

saksutredning

076/03

TINBUEN - KLAGE PÅ GODKJENT UTSLIPP

saksutredning

077/03

LORENTZ MØEN - RAMMESØKNAD OM FORTETTING AV KIRKEGATA 26 OG HÅKON DEN GODES GATE 13  - 315-007 - 315-239

saksutredning

078/03

5 PLANER I 1 - SAMORDNING AV FAG/SEKTORPLANER.

saksutredning

079/03

DELEGASJONSREGLEMENT

saksutredning

080/03

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

081/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

 04.06.03

082/03

PER ARNE RINGSTAD - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV RINGSET SØNDRE, GNR. 171, BNR. 6 OG 1/3 AV KARBO ØVRE OG NEDRE GNR. 78 BNR. 1

saksutredning

083/03

1. GANGS BEHANDLING AV FLERBRUKSPLAN FROLFJELLET

saksutredning

084/03

REGULERINGSPLAN VESKE

saksutredning

085/03

REGULERINGSPLAN LEANGEN HYTTEFELT

saksutredning

086/03

ÅSEN BYGDEALMENNING - REGULERINGSPLAN HAUGATJØNNA, LOMTJØNNA OG MOSSINGVATNET HYTTEFELT

saksutredning

087/03

REGULERINGSPLAN SMÅBÅTHAVN LEVANGER HAVN

saksutredning

088/03

REGULERINGSPLAN JULSBORG - SØKNAD OM UTVIDELSE AV EKS. REGULERINGSPLAN

saksutredning

089/03

JAN HAUGAN - REGULERINGSPLAN FOR DEL AV EIENDOMMEN FREDRIKKEFRYD - 016-001

saksutredning

090/03

JAN VEGAR DALEN - SØKNAD OM OMDISPONERING AV YNGRE SKOG

saksutredning

091/03

ANITA HAUGAN - FRADELING AV GÅRDSTUNET PÅ EIENDOMMEN GJEMBLE NORDRE ØSTRE - 003-001

saksutredning

092/03

DELEGASJONSREGLEMENT

saksutredning

093/03

LEVANGER SENTRUM, BYKJERNE - AVLASTNINGSOMRÅDE, REVISJON

saksutredning

094/03 DELEGASJONSSAKER saksutredning
095/03 GODKJENNING AV MØTEBOK 02.07.03
096/03 KOLBJØRN TANGEN - DELING AV EIEND. OLSTAD, GNR. 61 BNR. 2, SKOGN saksutredning
097/03 ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN, SAGTUN ÅSENFJORD GNR. 232-012. saksutredning
098/03 DISPONERING AV AVFALL FRA BYGGING, REHABILITERING OG RIVING saksutredning
099/03 REIDAR SKARSBAKK - DELING AV EIENDOMMEN SKÅRÅS, GNR. 144 BNR. 1, EKNE saksutredning
100/03 SØKNAD OG GODKJENNING AV MARKABYGDA VASSVERK saksutredning
101/03 REGULERINGSPLAN STEINBRUDD MOSSING NEDRE I LEVANGER KOMMUNE. saksutredning
102/03 KLAGE PÅ TILLATELSE TIL ANLEGGSTILTAK I BAKKEGT/ ST. OLAVS GT. saksutredning
103/03 JON OLAV HJELDE- KLAGE PÅ AVSLAG OM BRUKSENDRING PÅ KIRKEGT. 40 GNR. 315-244 I LEVANGER. saksutredning
104/03 SVEIN ARNE BRATLI, SØKER OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN VARDEHAUG GNR. 283-003 I LEVANGER KOMMUNE. saksutredning
105/03 LORENTZ MØEN - RAMMESØKNAD OM FORTETTING AV KIRKEGATA 26 OG HÅKON DEN GODES GATE 13  - 315-007 - 315-239 saksutredning
106/03 ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR FÅRA saksutredning
107/03 KLAGE PÅ TILLATELSE TIL NY ADKOMSTVEG - ANDRE TØMMERBAKK, GNR:174 BNR.3, ÅSEN saksutredning
108/03 REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN FINSVIK - 164-001 saksutredning
109/03 REGULERINGSPLAN MOMARKA II, REGULERINGSENDRING saksutredning
110/03 DAGFINN ØSTERLIE - 022-010 - PRIVAT REGULERINSGPLAN STØRESLIA saksutredning
111/03 DELEGASJONSSAKER  saksutredning
112/03 GODKJENNING AV MØTEBOK 03.09.03
113/03 SIV M SØRHOLT OG TOMMY GRESDAHL - SØKNAD OM KONSESJON GNR. 307 BNR.009 I LEVANGER KOMMUNE  saksutredning
114/03 REGULERINGSPLAN JULSBORG - SØKNAD OM UTVIDELSE AV EKSISTERENDE REGULERINGSPLAN  saksutredning
115/03 JAN HAUGAN - REGULERINGSPLAN FOR DEL AV EIENDOMMEN FREDRIKKEFRYD - 016-001  saksutredning
116/03 REGULERINGSPLAN VESKE  saksutredning
117/03 REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN FRAMNES - 232-003  saksutredning
118/03 SØKNAD OM GODKJENNING AV LEVANGER VANNVERK  saksutredning
119/03 REGULERINGSPLAN FOR HOPLA HYTTEFELT I ÅSENFJORD  saksutredning
120/03 RUTH BRATLI - DELING AV EIENDOMMEN BRATLI - 265-022  saksutredning
121/03 STEINAR RØKKE - KLAGE FRA FYLKESMANNENS MILJØVERNAVD. PÅ PUKS VEDTAK PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN ÅVIKAUNET - GNR 247 BNR 3, ÅSEN  saksutredning
122/03 REGULERINGSPLAN NYENGET/STAUPSLIA GNR. 001-14, 24, 349, 350  saksutredning
123/03 OLA GILBERG - SØKNAD OM FRADELING FRA EIENDOMMEN GNR. 18, BNR. 3 FOR TILLEGG TIL BOLIGTOMT GNR. 18 BNR.23  saksutredning
124/03 LEVANGER SENTRUM, BYKJERNE - AVLASTNINGSOMRÅDE, REVISJON  saksutredning
125/03

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

126/03

REFERATSAKER

saksutredning

127/03

ALF DAGFINN RINGSTAD - SØKER OM KONSESJON PÅ 1/6 AV EIENDOMMEN KARBU GNR. 078- OO1, 002.

saksutredning

128/03

KÅRE HAGERUP, SØKER OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN VIGTIL ØVRE GNR. 023-019 OG 020 I LEVANGER.

saksutredning

129/03

SØKNAD OM KONSESJON - SKJESOL ØSTRE - GNR. 241 BNR. 4/5 - HAUGÅSEN GNR. 182 BNR. 8

saksutredning

130/03

JON STENVIK, SØKER OM DELING AV EIENDOMMEN TANGEN GNR. 019-012 I LEVANGER.

saksutredning

131/03

JOSTEIN FORBORD - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM PÅ EIENDOMMEN FRIBORG GNR 267, BNR 4

saksutredning

132/03

KAREN OG EINAR LYNUM - DELING AV EIENDOMMEN ÅSEN - 140-003 OG HEIMDAL 140-004

saksutredning

133/03

ELVSANDEN KLOAKKLAG - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE TIL HOPLAFJORDEN

saksutredning

134/03

OPPLYSNINGSVESENETS FOND - DELING AV EIENDOMMEN SKOGN PRESTEGÅRD - GNR. 019 BNR. 001 I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning

135/03

REGULERINGSENDRING SKOGVEGEN 37 - 034-145

saksutredning

136/03

ØVRE SKOGN VASSLAG OG RONGLAN VASSVERK  - SØKNAD OM PLANGODKJENNING

saksutredning

137/03

TOR HOGNE FLOAN - FASADEENDRING PÅ BOLIG PÅ EIENDOMMEN BAMBERGVEGEN 50 - 002-116 - KLAGE

saksutredning

138/03

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

139/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

19.11.03

140/03

JOHN G. HALSAN - FRADELING AV BOLIGTOMT - EIEND. LYNGSTAD, GNR. 312 BNR. 14, LEVANGER

saksutredning

141/03

REIDAR SKARSBAKK - DELING AV EIEND. SKÅRÅS, GNR. 144 BNR. 1, EKNE

saksutredning

142/03

EGIL GLØRSTAD - FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN EINARBU - 229-041

saksutredning

143/03

LEIV RAMFJORD - MELDING OM TILTAK - TILBYGG FRITIDSBOLIG - GNR. 267 BNR. 14 FNR. 10 - BØRØYA, LEVANGER

saksutredning

144/03

BJØRNAR MATBERG, SØKER OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN LØVHAUGEN GNR. 289-003 I LEVANGER.

saksutredning

145/03

EIENDOMMEN DANIELSBORG - 265-018 - MULE, KLAGE

saksutredning

146/03

ÅSEN BYGDEALMENNING - REGULERINGSPLAN HAUGATJØNNA, LOMTJØNNA OG MOSSINGVATNET HYTTEFELT

saksutredning

147/03

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV MILJØMIDLENE (JORDBRUK) OG SKOGMIDLENE UNDER LUF.

saksutredning

148/03

IVAR-ANDRE AARNSETH LORÅS: REKVISISJON AV KARTFORRETNING AV EIENDOMMEN VOLLHAUGEN, GNR. 67,BNR.2

saksutredning

149/03

2.GANGS BEHANDLING AV FLERBRUKSPLAN FROLFJELLET

saksutredning

150/03

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN, SAGTUN ÅSENFJORD GNR. 232-012.

saksutredning

151/03

TERJE SKJESOL - DELING AV EIENDOMMEN SKJESOL VESTRE - 241-004

saksutredning

152/03

DAGFINN ØSTERLIE - 022-010 - PRIVAT REGULERINSGPLAN STØRESLIA

saksutredning

153/03

SKOGN BYGDEALMENNING - REGULERINGSPLAN FOR  HEGGBEKKEN

saksutredning

154/03

SKOGN BYGDEALMENNING - REGULERINGSPLAN FOR TOMTVATNET ØST

saksutredning

155/03

REGULERINGSPLAN LEANGEN HYTTEFELT

saksutredning

156/03

JOSTEIN SELLI - RAMMESØKNAD FOR SKJERMET BÅTPLASS/UTVIDELSE OG UTBEDRING AV EKSISTERENDE BRYGGE PÅ EIEND. KVELSOL - 357-008 - KLAGE

saksutredning

157/03 MØTETIDSPUNKT - PUK

saksutredning

2003 | 2002 - 2004 - 2005

<< møtekalender
<<2002 | 2004>>
Gå til Levan kommunes hovedside ^