Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Si DIN mening i sakene
<<
sakliste
<<
| >>

             

091/02

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

092/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

21.08.02

093/02

KOMMUNEDELPLAN SUNDET - HAVNA

saksutredning

094/02

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

saksutredning

095/02

REGULERINGSPLAN FOR SJØMYRA

saksutredning

096/02

REGULERINGSPLAN SAGTUN: FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING

saksutredning

097/02

MAGNUS OG BIRGITTA KOLLIND - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM - EIEND. MOEN, GNR. 84 BNR. 2 I LEVANGER

saksutredning

098/02

HYNNE PUKKVERK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

saksutredning

099/02

PER ANDERS ERIKSEN - SØKNAD OM KONSESJON - EIENDOMMEN KJØLÅSEN ØSTRE - GNR. 310 BNR. 10

saksutredning

100/02

MARIT OG REIDAR ANDREAS OLSEN, SØKER OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN GRYTE SØNDRE GNR. 132-001 I LEVANGER.

saksutredning

101/02

SISSEL H. OG HALLGEIR SKJØRSTAD, ANG BOPLIKT PÅ VANDSVIK ØVRE GNR. 337-001 I LEVANGER.

saksutredning

102/02

KRISTIN OG MAGNE SKILBRIGT - DELINGSSØKNAD FOR EIEND. SKILBRIGT VESTRE - 143-007, RONGLAN

saksutredning

103/02

FRODE ARILD JENSEN - OPPFØRING AV GRILLHUS PÅ EIEND. NORDFJÆRA - 007-002

saksutredning

104/02

PETTER HAUGAN/GURI SIVERTSEN HAUGAN - DELING AV EIENDOMMEN OKKENHAUG VESTRE - 288-004

saksutredning

105/02

ROGER GRIDSETH - DELING AV EIENDOMMEN ULVESVEGEN 14 - 275-338 - VISER TIL SAK 64/1999 I TEKNISK KOMITE

saksutredning

106/02

PER STORLI, SØKER OM DELING AV GRUNNEIENDOM PÅ ULVESVEIEN 13 GNR. 275-246 I LEVANGER.

saksutredning

107/02

JON MAGNE WESCHE, SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN VESKE ØSTRE GNR 13 BNR 2 I LEVANGER KOMMUNE.

saksutredning

108/02

FRANK EIDE - DELINGSSØKNAD FOR EIEND. EIDSVOLL GNR. 17 BNR. 7, LEVANGER

saksutredning

109/02

KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOMMEN EIDE GÅRD GNR 17 BNR 1, LEVANGER

saksutredning

Her kan du si DIN mening i sakene i plan- og utviklingskomiteens møte 02.10.02
(OBS! ønskes anonymitet i innspill må dette oppgis spesielt)

99.99.99 Ingen 
kommentar/nytt innspill: Si DIN mening om kommunestyresakene
Tidligere innspill
sak 093/02 KOMMUNEDELPLAN SUNDET - HAVNA
sak 094/02 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN  

<<sakliste
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^