Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.02.03 - Si DIN mening i sakene
<<
sakliste
<<
| >>

             

012/03

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

013/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

22.01.03

014/03

SYKEHUSET LEVANGER. ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN, OMRÅDE 44 O.

saksutredning

015/03

REGULERINGSPLAN FOR SJØMYRA - 349/1

saksutredning

016/03

REGULERINGSPLAN LANGØYA, ÅSENFJORD.

saksutredning

017/03

REGULERINGSPLAN TINBUEN - ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER

saksutredning

018/03

FRANK EIDE - UTSATT SAK - DELINGSSØKNAD FOR EIENDOMMEN EIDSVOLL GNR. 17 BNR. 7, LEVANGER

saksutredning

019/03

TRUDE HYNNE - DELINGSSØKNAD FOR PARSELL AV EIENDOMMEN GNR. 32 BNR. 1, SANDBERG NORDRE, SKOGN

saksutredning

020/03

JAN S. SANDSØR - DELINGSSØKNAD FOR EIENDOMMEN SANDSØRA - GNR 346 BNR 1, YTTERØY

saksutredning

021/03

RAGNAR SØRAKER - DELING AV EIEND. SØRAKER, GNR. 130 BNR. 6, SKOGN

saksutredning

022/03

LEVANGER SENTRUM, BYKJERNE - AVLASTNINGSOMRÅDE, REVISJON

saksutredning

Her kan du si DIN mening i sakene i plan- og utviklingskomiteens møte 12.02.03
(OBS! ønskes anonymitet i innspill må dette oppgis spesielt)

99.99.99 Ingen 
kommentar/nytt innspill: Si DIN mening om kommunestyresakene

<<sakliste
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^