Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 08.12.04 - Si DIN mening i sakene
<<
sakliste
<<
| >>

             

100/04

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

101/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

17.11.04

102/04

ROGER LARSEN - RIVING AV GAMLE BYGNINGER/OPPSETTING AV NYTT UTHUS/ANNEKS PÅ EIENDOMMEN - 080-009

saksutredning

103/04

KIRKEGATA 32, LEVANGER - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE.

saksutredning

104/04

KARI JARTVEIT - TILBYGG/PÅBYGG PÅ BOLIGHUS PÅ EIENDOMMEN VESTGÅRDVEGEN 11 - 276-059

saksutredning

105/04

STRATEGISK KULTURPLAN - 1. GANGSBEHANDLING

saksutredning

Her kan du si DIN mening i sakene i plan- og utviklingskomiteens møte 08.12.04
(OBS! ønskes anonymitet i innspill må dette oppgis spesielt)

99.99.99

      |     kommentar/nytt innspill: Si DIN mening i plan- og utviklingskomiteens saker - klikk konvolutt

<<sakliste
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^