Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.12.07 - Si DIN mening i sakene
<
<sakliste
<<
| >>

             

PS 112/07

Referatsaker - PUK Levanger

saksutredning

PS 113/07

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

PS 114/07

Valg av medlemmer og varamedlemmer til Trafikksikkerhetsutvalget

saksutredning

PS 115/07

Klage på reguleringsvedtak - reguleringsplan Rinnleiret - 1719/253/5

saksutredning

PS 116/07

1719/342/3 - Klage på vedtak - Ola Norum - Søknad om fradeling av fritidstomt - Sjølyst - Ytterøy

saksutredning

PS 117/07

1719/14/3 - Nils Edvard Støp - Delingssøknad - Eidesli - klagesak

saksutredning

PS 118/07

Reguleringsplan Børøya -ny 2. gangs behandling

saksutredning

PS 119/07

Reguleringsplan for del av  Moan 1719/314/82

saksutredning

PS 120/07

Reguleringsplan Lo vestre -  "Lobakk-hagen"

saksutredning

PS 121/07

Reguleringsplan Husby vestre - 1719/188/1 - massetak

saksutredning

PS 122/07

Reguleringsplan E6 Hotran - Gråmyra S

saksutredning

PS 123/07

Nossumhyllan boligfelt - utbyggingsavtale

saksutredning

Her kan du si DIN mening i sakene i plan- og utviklingskomiteens møte 12.12.07
(OBS! ønskes anonymitet i innspill må dette oppgis spesielt)

**.**.**

                                                                                                 |     klikk for kommentar/nytt innspill: Si DIN mening i plan- og utviklingskomiteens saker - klikk konvolutt 

<<sakliste
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^