Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Trafikksikkerhetsutvalget

 

Nye nettsider>>

 

.

Trafikksikkerhetsutvalget
dato saksnr  
2009
09.03.09

99-99

sakliste PDF (5MB)
04.05.09

99-99

 
22.06.09

99-99

 
12.10.09

99-99

 
23.11.09

99-99

 
2008 - møteplan som PDF
07.01.08 PDF

1-6

sakliste PDF
12.02.08

99-99

 
07.04.08 PDF

6-11

 
09.06.08 PDF

12-14

sakliste PDF
01.09.08

flyttet

 
08.09.08

flyttet

  
22.09.08 PDF

15-19

sakliste PDF
uttalelse fylkes-vegplan PDF
17.11.08 PDF

19-25

sakliste PDF
2007
03.12.07 PDF

1-6

 
2006
06.03.06 PDF | word

1-7

sakliste PDF
09.10.06 PDF | word

12-18

 
- høringsuttalelse sak 14/06 Nordlijordet PDF
- høringsuttalelse Økonomiplan 2007-2010 PDF
27.11.06 PDF | word

19-23

sakliste PDF 
2005
17.01.05 PDF | word

1-5

sakliste
23.05.05 PDF | word

6-10

sakliste
19.09.05 PDF | word

11-18

sakliste
07.11.05 PDF | word

 19-22

 
2004
02.06.04 PDF | word

6-10

sakliste
27.09.04 PDF | word

 11-15

sakliste
08.11.04 PDF | word

 16-21

sakliste

Trafikksikkerhetsutlaget er et underutvalg til Plan- og utviklingskomiteen

Fra vedtaket i PUK-sak 18/04:

1.        Trafikksikkerhetsutvalget organiseres som et arbeidsutvalg under Plan- og utviklingskomitéen.

2.        Arbeidsutvalget består av 3 medlemmer fra Plan- og utviklingskomitéen. Barnetalspersonen har møte-, tale- og forslagsrett i arbeidsutvalget.

3.        Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for utvalget.

4.        Plan- og utviklingskomitéen har det overordna ansvaret for trafikksikkerhetsplaner og at trafikksikkerheten blir ivaretatt på alle plannivå i kommunen.

5.        Trafikksikkerhetsutvalgets arbeids- og ansvarsområder avklares i egen sak for Plan- og utviklingskomitéen.

 
 
Historikk:
2004-2007
Medlemmer Varamedlemmer
Guri Skjesol, leder Karl M. Buchholdt
1 Petter I. Walseth Tove Løvås
Gunnar Løvås  
Merknader:
1 Petter I. Walseth, permisjon 01.10.04-31.06.06, nytt medlem Asle Granås, jfr. hovedutskrift fra PUK 06.10.04
 

<<møtekalender | PUK | andre utvalg/nemnder>>                        
Gå til Levanger kommunes hovedside ^