Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Trafikksikkerhetsutvalget 02.06.04
<<trafikksikkerhetsutvalget
 | >>

       

Onsdag  2. juni kl.  16.00    på Formannskapsalen, 3. etg. Rådhuset
Forfall meldes til
Guri Skjesol tlf. 74056366  mobil  41507784

Saker:  | sakliste som PDF    | referat  PDF  | word

06/04 Gjennomgang av trafikksikkerhetstiltak i lag med Sturla Sørgård leder i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg .
( sak 02/04 ) og andre tiltak.
07/04 Rullering av fylkesvegplan 2006-2009, Innspill fra Levanger kommune.
I følge brev fra Susanne Bratli fylkesråd for næring, samferdsel og miljø, vil  vegutløsning for FV 108 og planovergang over jernbanen i Åsen sentrum,
være et  av 2-3 prosjekter med høy prioritet i arbeidet med ny fylkesvegplan. Så har vi prioriteringer i følge Trafikksikkerhetsplanen vedtatt sak Kom. 040/04.
08/04 Klage over iverksetting av vedtak om fartshumper i Halsanveien fra beboerne i Halsanveien 4-12
09/04 Gjennomgang av innkomne svar på spørsmål om trafikksikkerhetsarbeid i skole / barnehager. 18. innkomne svar , Gunnar Løvås har forberedt saken PDF | word | www.tryggtrafikk.no
10/04 Parkering i Levanger sentrum.
  Eventuelt.

 

Guri Skjesol
Leder

Foto: Guri Skjesol

Branndalen på Frostadvegen - klikk for større foto Branndalen på Frostadvegen - klikk for større foto Branndalen på Frostadvegen - klikk for større foto

Branndalen på Frostavegen

Branndalen på Frostavegen Branndalen på Frostavegen
Branndalen på Frostadvegen - klikk for større foto E6 - Åsen - klikk for større foto E6 - Åsen - klikk for større foto

Branndalen på Frostavegen

E-6  Åsen ESSO - Grubbåsen

E-6  Åsen ESSO - Grubbåsen

E6 - Åsen - klikk for større foto E6 - Åsen - klikk for større foto Planløsning Fylkesveg 108 m/ bilder fra Torhaugen friområde - klikk for større foto
E-6  Åsen ESSO - Grubbåsen E-6  Åsen ESSO - Grubbåsen Planløsning Fylkesveg 108 m/ bilder fra Torhaugen friområde | oversikt
Planløsning Fylkesveg 108 m/ bilder fra Torhaugen friområde - klikk for større foto Planløsning Fylkesveg 108 m/ bilder fra Torhaugen friområde - klikk for større foto Planløsning Fylkesveg 108 m/ bilder fra Torhaugen friområde - klikk for større foto
Planløsning Fylkesveg 108 m/ bilder fra Torhaugen friområde Planløsning Fylkesveg 108 m/ bilder fra Torhaugen friområde Planløsning Fylkesveg 108 m/ bilder fra Torhaugen friområde
Planløsning Fylkesveg 108 m/ bilder fra Torhaugen friområde - klikk for større foto Planløsning Fylkesveg 108 m/ bilder fra Torhaugen friområde - klikk for større foto Planløsning Fylkesveg 108 m/ bilder fra Torhaugen friområde - klikk for større foto
Planløsning Fylkesveg 108 m/ bilder fra Torhaugen friområde Planløsning Fylkesveg 108 m/ bilder fra Torhaugen friområde Planløsning Fylkesveg 108 m/ bilder fra Torhaugen friområde
Julsborg - Alstadhaug - Gråmyra - klikk for større foto Julsborg - Alstadhaug - Gråmyra - klikk for større foto Julsborg - Alstadhaug - Gråmyra - klikk for større foto
Julsborg - Alstadhaug - Gråmyra Julsborg - Alstadhaug - Gråmyra Julsborg - Alstadhaug - Gråmyra
Julsborg - Alstadhaug - Gråmyra - klikk for større foto Julsborg - Alstadhaug - Gråmyra - klikk for større foto  
Julsborg - Alstadhaug - Gråmyra Julsborg - Alstadhaug - Gråmyra  

 | >>
<<trafikksikkerhetsutvalget
Gå til Levanger kommunes hovedside ^