Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Trafikksikkerhetsutvalget 27.09.04
<<trafikksikkerhetsutvalget
<< | >>

       

Tidspunkt/sted: Mandag 27. september kl. 16:00, møterom 3008 (formannsskapssalen), Rådhuset
Forfall meldes til
Guri Skjesol tlf. 740 56366  mobil  415 07784

Sakliste | referat  PDF  | word

11/04 Forberedende saker til møte med vegvesenet

Branndalen på Frostadvegen - klikk for større foto Branndalen på Frostadvegen - klikk for større foto

12/04 Trygg skoleveg, innkomne klager
 • Busslomme ved Leineskorsen
  Vedlegg: 1, 2
 • Anke avslag fri skoleskyss, Ytterøy
  Vedlegg: 1, 2, 3  -  retningslinjer for tildeling dk-sak 15/03
 • Markabygda Motessoriskole
  Vedlegg: 1, 2, 3, 4
sak 12.2 - alle foto - ??  ©2004
Anke avslag fri skoleskyss, Ytterøy - klikk for større foto Anke avslag fri skoleskyss, Ytterøy - klikk for større foto Anke avslag fri skoleskyss, Ytterøy - klikk for større foto

Anke avslag fri skoleskyss, Ytterøy

Anke avslag fri skoleskyss, Ytterøy

Anke avslag fri skoleskyss, Ytterøy

Anke avslag fri skoleskyss, Ytterøy - klikk for større foto    

Anke avslag fri skoleskyss, Ytterøy

   
sak 12.1 og 12. 3 - alle foto - Guri Skjesol  ©2004
Leinskorsen - klikk for større foto Langåsbakkan med avkjørsel til fyklesvegen mot Gryte - klikk for større foto Fylkesvegen fra Gryte langs Movatnet like før kryss Langåsbakkan - klikk for større foto

Leinskorsen

Langåsbakkan med avkjørsel til fyklesvegen mot Gryte

Fylkesvegen fra Gryte langs Movatnet like før kryss Langåsbakkan

Fra sentrum mot Hjelmstadbakk, kryss til Troset - klikk for større foto Fra sentrum mot Hjelmstadbakk, kryss til Troset - klikk for større foto Fra sentrum mot Hjelmstadbakk, kryss til Troset - klikk for større foto
Fra sentrum mot Hjelmstadbakk, kryss til Troset Fra sentrum mot Hjelmstadbakk, kryss til Troset Fra sentrum mot Hjelmstadbakk, kryss til Troset
Fra vegen mot Mølna fra Markabygda sentrum - klikk for større foto Fra vegen mot Mølna fra Markabygda sentrum - klikk for større foto Fra vegen mot Mølna fra Markabygda sentrum - klikk for større foto
Fra vegen mot Mølna fra Markabygda sentrum Fra vegen mot Mølna fra Markabygda sentrum Fra vegen mot Mølna fra Markabygda sentrum
Riksvegen fra Markabygda like vest for sentrum - klikk for større foto    

Riksvegen fra Markabygda like vest for sentrum

   
13/04 Søknader vedrørende fartsdempere og fartsreduksjoner
 • Brennesgrenda - fartsreduksjon
  Vedlegg: 1, 2
 • Bøkkervegen, Momarka - fartsdempere (kart)
  Vedlegg: 1
14/04 Utførte oppgaver ifølge Trafikksikkerhetsplan  PDF
15/04 Referatsaker
16/04 Eventuelt

Levanger 22.09.04
Roar Eriksen

sekretær

<< | >>
<<trafikksikkerhetsutvalget
Gå til Levanger kommunes hovedside ^