Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Trafikksikkerhetsutvalget 08.11.04
<<trafikksikkerhetsutvalget
<< | >>

       

Tidspunkt/sted: Mandag 8. november kl. 16:00, møterom 3008 (formannsskapssalen), Rådhuset
Forfall meldes til
Guri Skjesol tlf. 740 56366  mobil  415 07784

Sakliste | som PDF

16/04 Valg av nestleder (jfr. puk 06.10.04 Merknader)
17/04 Tilskudd til sikkerhetsnett ved Mule skole  |  søknad PDF
18/04 Rydding av siktsoner
19/04 Oppfølging av arbeid opp mot skolene, jfr. Trafikksikkerhetsplan  PDF
20/04 Sentrumsplan, reguleringsplan (jfr. info om arbeidet)
21/04 Eventuelt

Levanger 01.11.04
Guri Skjesol
leder

<< | >>
<<trafikksikkerhetsutvalget
Gå til Levanger kommunes hovedside ^