Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Trafikksikkerhetsutvalget 23.05.05
<<trafikksikkerhetsutvalget
<<
 | 

       

Mandag 23.05.05 kl. 16:00, møterom 3008, Rådhuset. (Form.skapssalen)
Forfall meldes til
Guri Skjesol tlf. 74056366  mobil  41507784

Saker:  | sakliste som PDF | word   |  referat PDF | word

06/05 Referatsaker
  • Igangsetting regulering Fv.108, omlegging Åsen sentrum

  • Fv.119 Julsborg – Korsbakken, gang/sykkelveg

  • Sikring skoleveger

  • Tilsagn om trafikksikkerhetsmidler 2005

  • Støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak, brosjyre

07/05 Søknad fra Ekne idrettslag: Omdisponering av areal mellom Ekne stadion og Smihaugen
08/05 Jeriko Velforening V/Morten Aabakken, søknad om fartsdempende tiltak i boligområde
09/05 Utsendt brosjyre, oppsummering og eventuelle tiltak
10/05 Eventuelt

Levanger 18.05.05
Guri Skjesol
Leder

<< | 
<<trafikksikkerhetsutvalget
Gå til Levanger kommunes hovedside ^