Gå til Frostatings hovedside

Meråker kommune Stjørdal kommune Frosta kommune Levanger kommunes internettsider Verdal kommune Inderøy kommune Steinkjer kommunes internettsider Verran kommune's internettsider

Møteprogram Frostating 17.01.07       møteplan

<<forrige

neste>>

 

 

AVLYST

 

Sted:  Rådhuset, Steinkjer kommune

 PROGRAM FOR MØTET:

Kl. 0930

Kaffe

Kl. 1000

Prosjektet ”Reisemål med Olavsarven som plattform”

Orientering ved Lars Myraune - Notat om prosjektet vil bli ettersendt

Kl. 1100

Rehabiliteringsprosjektet. Status – videreføring
Innledning ved Rudolf Holmvik
Statusrapporter fra kommunene Steinkjer, Verdal, Levanger  og Stjørdal
PDF

Kl. 1200

Lunsj
Kl. 1300

Hvordan skal Frostating posisjonere seg?
Notat  PDF

Kl. 1400

Skifte av ledelse og medlem i arbeidsutvalget
Kl. 1410 Eventuelt 

Hans-Fredrik Donjem (Sign.)
Sekretær

<<forrige

neste>>